การประัยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ

สารเมธิลเมตาคริเลต ยังสามารถนำไปใช้งานได้อีกหลายด้าน เช่น ใช้ผลิตหินอ่อนเทียมซึ่งเป็นพื้นผิวสังเคราะห์สำหรับใช้ปูผิวโต๊ะหรือชั้นวางในห้องครัวและห้องน้ำ รวมถึงนำไปผลิตอ่างอาบน้ำ  นอกจากนี้ MMA ยังสามารถนำไปใช้งานด้านการแพทย์ เช่นเป็นส่วนประกอบในกระดูกเทียม และเป็นส่วนประกอบในงานทันตกรรมด้วย