งานการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA

การผลิตเม็ดพลาสติก PMMA ก็คือการนำสารเมธิลเมตาคริเลต (MMA) มาทำปฏิกริยาโพลิเมอไรเซชั่น (Polymerization) ผ่านการฉีดและตัดเป็นเม็ด สามารถนำไปฉีดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆได้ ที่พบบ่อยได้แก่ ไฟท้ายรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบในรถยนต์ ชิ้นงานภาชนะอะคริลิก เป็นต้น