งานการผลิตแผ่นอะคริลิก

สารเมธิลเมตาคริเลต (MMA) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นอะคริลิก (Acrylic sheet) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน เช่น เป็นกล่องหรือชั้นวางแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้า เป็นป้ายไฟหน้าร้านและสถานีบริการน้ำมัน ใช้ประดับตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร ใช้ผลิตอ่างอาบน้ำและสุขภัณฑ์บางชนิด ซึ่งสาร MMA ของไทยเอ็มเอ็มเอมีความบริสุทธิ์ สะอาดไม่มีสารหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเจือปน และเนื่องจากการผลิตแผ่นอะคริลิกเป็นการทำปฏิกริยาโพลิเมอไรเซชั่น (Polymerization) ทำให้ MMA ที่ผลิตในประเทศอย่างของไทยเอ็มเอ็มเอมีปริมาณสารหน่วงปฏิกริยา (Inhibitor) ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากจนส่งผลต่อการทำปฏิกริยาโพลิเมอไรเซชั่น