งานด้านสถาปัตยกรรมและออกแบบ

แผ่นอะคริลิก Shinkolite สามารถนำไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งอาคารและสถานที่ได้ โดยใช้คุณสมบัติทั้งด้านความโปรงใส ความโปร่งแสง ความสามารถในการดัดโค้งหรือขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆ รวมไปถึงสีสันตามที่สถาปนิก มัณฑนากร หรือนักออกแบบต้องการ เช่น นำไปประยุกต์ใช้เป็นช่องแสงหรือหลังคาโปร่งแสง หรือนำไปใช้ประดับพื้นผิวต่างๆ
นอกจากนี้แผ่นอะคริลิก Shinkolite รุ่น LX ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการกระจายแสงยังใช้ช่วยเปิดจินตนาการให้กับสถาปนิก และนักออกแบบในการสร้างสีสันให้กับพื้นที่ และสร้างสรรค์อารมณ์ให้กับห้องหรืออาคารได้เป็นอย่างดี
แผ่นอะคริลิก Shinkolite ที่เหมาะสม : Shinkolite รุ่น DX สีต่างๆ และ รุ่น LX N875