บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร.: +66-2586-5762, +66-2586-5876, +66-2586-5812
โทรสาร: +66-2586-5393

บริษัท ทิสเซิ่นครุปแมททีเรี่ยลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

94 หมู่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ 78 ต.บางจาก

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทร. +66-2840-4599

โทรสาร +66-2840-4588

Website: www.thyssenkruppmaterials.co.th

 

บริษัท เค.ที.ดี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

153, 153/1-153/3 ซอยกาญจนาภิเษก 006 ถนนวงแหวน แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร. +66-2451-1745, +66-2451-1746, +66-2894-2966, +66-2894-2967

โทรสาร +66-24511778, +66-2894-4595

E-mail: ktdplastic@hotmail.com

 

ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างและติดต่อสมัครงานสำหรับบริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด และบริษัทในกลุ่มบริษัทเอสซีจีเคมิคอลส์ได้ที่
http://www.chemicals.scg.co.th/scg/th/career.aspx