ประวัติ
ปี 1997
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท

ปี 1999
เริ่มเดินเครื่องโรงงานผลิตเมธิลเมตาคริเลต (MMA) โรงที่ 1 กำลังการผลิต 55,000 ตันต่อปี

ปี 2001
ขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตเมธิลเมตาคริเลตโรงที่ 1 เพิ่มเป็น 70,000 ตันต่อปี

ปี 2004
ขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตเมธิลเมตาคริเลตโรงที่ 1 เพิ่มเป็น 83,000 ตันต่อปี

ปี 2005
เริ่มเดินเครื่องโรงงานผลิตนอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลต (n-BMA) กำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปี

ปี 2007
เริ่มเดินเครื่องโรงงานผลิตไอโซบิวทิลเมตาคริเลต (i-BMA) กำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี

ปี 2009
เริ่มเดินเครื่องโรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกด้วยระบบการหล่อแผ่นแบบต่อเนื่อง (Continuous Cast Acrylic Sheet) กำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปี

ปี 2010
เริ่มเดินเครื่องโรงงานผลิตเมธิลเมตาคริเลต (MMA) โรงที่ 2 กำลังการผลิต 90,000 ตันต่อปี