27/07/54

ขึ้นทะเบียนฉลากลด​คาร์บอน

Thai MMA ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากลด​คาร์บอนประเภทพิจารณากระบวน​การผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์เมธิ​ลเมตาครีเลต (MMA) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ​เรือนกระจก(องค์การมหาชน) โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรื​อนกระจกลงได้ถึง 19% เป็นการยืนยันจุดยืนในการมี​ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

8/02/54

Shinkolite in งานสถาปนิก'54

เป็นอีกครั้งที่ Shinkolite ได้ออกงานใหญ่ กับงานสถาปนิก'54 ในคราวนี้ Thai MMA นำเสนอแผ่นอะคริลิก Shinkolite โดยเน้นการใช้งานในด้าน Design และด้านการประหยัดพลังงาน ช่วยลดช่องว่างระหว่างจินตนาการกับการใช้งานจริงของนักออกแบบ สถาปนิก และมัณฑณากรในการเล่นกับแสง สี และรูปทรง