ปัจจุบันไทยเอ็มเอ็มเอทำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอะคริลิกโมโนเมอร์ (Acrylic Monomer) ซึ่งได้แก่สารเมธิลเมตาคริเลต (MMA) สารนอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลต (n-BMA) และสารไอโซบิวทิลเมตาคริเลต (i-BMA) และอีกกลุ่มหนึ่งคือแผ่นอะคริลิก (Acrylic Sheet) ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากมิตซูบิชิเรยอน ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตอะคริลิกโมโนเมอร์และแผ่นอะคริลิกชั้นแนวหน้าของโลก

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอะคริลิกโมโนเมอร์ ได้แก่ สารเมธิลเมตาคริเลต (MMA) สารนอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลต (n-BMA) และสารไอโซบิวทิลเมตาคริเลต (i-BMA)
แผ่นอะคริลิกที่ผลิตโดยไทยเอ็มเอ็มเอ ภายใต้ชื่อชินโคไลท์ (Shinkolite) ผลิตด้วยวิธีการผลิตระบบหล่อแผ่นแบบต่อเนื่อง ทำให้แผ่นอะคริลิก Shinkolite มีคุณสมบัติโดดเด่น