บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด (Thai MMA Co., Ltd.) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals Co., Ltd.) ในเครือเอสซีจี (SCG) และบริษัท มิตซูบิชิ เรยอน จำกัด (Mitsubishi Rayon Co., Ltd) ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตสารเมธิลเมตาคริเลต (MMA) อันดับหนึ่งของโลก บริษัทไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด เป็นผู้ผลิตสารเมธิลเมตาคริเลต (Methyl Methacrylate, MMA) นอร์มอล บิวทิลเมตาคริเลต (n-BMA) และไอโซบิวทิลเมตาคริเลต (i-BMA) รายแรกในประเทศไทย และยังเป็นผู้ผลิตแผ่นอะคริลิกด้วยระบบหล่อแผ่นแบบต่อเนื่อง (Continuous Casting) เป็นรายเดียวในประเทศ ทำให้แผ่นอะคริลิกที่ได้มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าแผ่นอะคริลิกที่ผลิตจากวิธีการอื่นๆ

 

ผลิตภัณฑ์
เมธิลเมตาคริเลต Methyl Methacrylate (MMA)
กำลังการผลิต 173,000 ตันต่อปี

นอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลต n-Butyl Methacrylate (n-BMA)
กำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปี


ไอโซบิวทิลเมตาคริเลต i-Butyl Methacrylate (i-BMA)
กำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี

แผ่นอะคริลิก Acrylic sheet
กำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปี