รายละเ้อียดผลิตภัณฑ์ ISO BUTYL METHACRYLATE (i-BMA)

TECHNICAL REQUIREMENTS VALUE METHOD
PURITY 99% 100-Impurity
WATER 0.1% or 1000 ppm Max KARL-FISHER, ASTM E 1064
ACIDITY (AS METHACRYLIC ACID) 0.005% or 50 ppm Max JIS K 6716
COLOUR 20 APHA Max APHA, ASTM D 1209
SP. GR. (20°C/4°C) 0.884-0.890 ASTM D 4052

 

TYPE OF INHIBITOR

  • Dimethyl - 6 - tertiary - butylphenol (Topanol A) or
  • Hydroquinone Monomethyl Ether (MEHQ) or
  • Hydroquinone (HQ)

Note: Dosage of inhibitor depend on customer requested.