คุณสมบัติทางกายภาพของ Shinkoilte PX

Properties   JIS ISO   Shinkoilte PX500
Optical   Light Transmittance(Clear Sheet,Total) JIS K 7361-1 ISO 13468-1 % 93
Haze JIS K 7136 ISO 14782 % 1
Refractive Index JIS K 7142 ISO 489A - 1.49
Mechanical Tensile strength Rupture JIS K 7162 ISO 527-2 Mpa 74
Elongation at rupture JIS K 7162 ISO 527-2 % 4.2
Flexural strength Rupture JIS K 7171 ISO 178 MPa 120
Modules of elasticity JIS K 7171 ISO 178 Gpa 3.2
Rockwell hardness(M scale) JIS K 7202-2 ISO 2039-2   100
Compressive strength Impact strength(Charpy) JIS K 7110 ISO 179/1FU kJ/m2 2
Barcol Hardness - EN59 - 52
Thermal   Specific heat JIS K 7123   J/g℃ 1.5
Temperature of deflection under load JIS K 7192-2 ISO 75-2 100
Coefficient of thermal expansion JIS K 7197 ISO 11359 cm/cm/℃ 7.00E-05
Elecrical   Surface resistivity JIS K 6911   Ω >1E-16
Charge reduction time by half  static honest meter   sec
Others   Specific gravity JIS K 7112 ISO 1183 g/cm3 1.19
Water absorption JIS K 7209 ISO 62 % 0.3